Share or die!

FARGER

Man har den fargen på russekortet sitt som den fargen russ man blir.
De mest vanlige er rød, blå, svart og grønn. Mer om russ. 

Rødruss er elever som får generell studiekompetanse enten det er studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, naturbruk, medier og kommunikasjon eller påbygging til generell studiekompetanse.

 

 

Blåruss er elever som tar studiespesialisering med økonomi, eller service og samferdsel. Opprinnelig var det service og samferdsel som hadde den blå russeluen, men etter ønske av elever ved Høyskolene i Kristiania i 1917, ble det forandret sånn at allmennfag med økonomi sammen med salg og service skulle dele den blå russeluen. De første blårussluene kom i 1916, men 1953, året da gymnas med økonomisk fagretning ble treårig, regnes som blårussens fødselsår.Svartruss er elever som går på en yrkesfaglig studieretning utenom service og samferdsel. For eksempel elektrofag, helse og sosial osv.

 

 

 

 

Grønnruss ble fra ca. 1995 tatt i bruk for elever innen landbruk og naturbruk. Disse var tidligere svartruss. Grønnruss var på 1960-tallet avgangselever ved realskolene, et skoleslag som ble nedlagt i 1968 og overtatt av den obligatoriske ungdomsskolen som da ble innført.