Share or die!

HVA ER RUSSEKNUTER?

Glem halvstikk, helstikk, båtmannssknop, sløyfer og kjerringknuter. Dette er de eneste knutene du skal knyte under russetiden.

Russeknuter er en stolt russetradisjon som stammer tilbake til 1940-tallet. De forandres for hvert år, noen forsvinner rett ut av listen, mens andre blir med videre. De fungerer som en slags liste med ”oppgaver” som russen kan, hvis de ønsker, jobbe for å fullføre i løpet av russetiden. Betalingen for å løse oppgavene får man i form av ære, berømmelse, udødelige minner og selvfølgelig knuter i luen. Knutene man får i luen består av forskjellige gjenstander som; korker, kongler, ispinner osv.

Russeknutene er med på å oppfordre og delvis legitimere oppførsel som kan være sosialt uaksepterte og farlige og mange er derfor skeptiske til dem. Men, det er nok også en av grunnene til at de fortsatt er her. Fordi russetiden handler jo om å bryte grenser! Og er ikke det også grunnen til at vi liker de så godt? Russeknutene er mange, gjerne rundt 100 i tallet, og har selvfølgelig stor variasjon, noen er snille, noen er frekke, noen er dumme, noen kan rett og slett være farlig, mens andre bare er rare.

GYLDIGHET

Det nytter ikke å gjøre en russeknute uten noen til stede, du må ha vitner på at det er gjort. For at knutene skal være gyldige må man ha enten et medlem av Hovedrussestyret, to medruss eller tre foreldre som vitne på at man har tatt knuten.

Russeknuter er en stolt russetradisjon som stammer tilbake til 1940-tallet. De forandres for hvert år, noen forsvinner rett ut av listen, mens andre blir med videre. De fungerer som en slags listemed ”oppgaver” som russen kan, hvis de ønsker, jobbe for å fullføre i løpet av russetiden.