Share or die!

Dette er en side om russefilmen ''Hjelp, vi er russ!''og russ generelt. Dette er en informasjonsside somer laget for å spre informasjon. Her kan du lese faktaom russ og russ generelt. Vi har også informasjonsom anmeldelser og rollelister om russefilmen ''Hjelp,vi er russ!''. Til sist har vi også informasjon russesiden,som er norges største nettsted for russen og er verdtå besøke!